Logo Entros

O Nas

Serwis

Baza Wiedzy

Kontakt

Jakie okna do domu wybrać?

Wybór okien do domu to bardzo ważna kwestia. Należy go bardzo dokładnie przeanalizować, gdyż produkt ten ma służyć domownikom przez długie lata. Od tego, jakie okna do domu zostaną wybrane zależeć będzie wygląd budynku, a także charakter wnętrza mieszkalnego. Należy zwrócić uwagę na to czy dany produkt jest oznaczony znakiem budowlanym B lub znakiem CE i czy posiada kartę wyrobu, w której to można odnaleźć wszelkie deklarowane przez producenta parametry, takie jak obciążenie wiatrem, wodoszczelność okna czy przepuszczalność powietrza.

Rodzaje okien do domu

Aktualnie na rynku dostępne są różne rodzaje okien, jednak w zakresie budownictwa mieszkaniowego wykorzystuje się obecnie w większości okna plastikowe oraz okna drewniane. Dostępne są również okna aluminiowe

Okna plastikowe są bardzo lekkie i posiadają znacznie większą sztywność i wytrzymałość w porównaniu do innych typów okien. Dzięki temu są bardzo odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. 

Obecnie, okna drewniane są produkowane w taki sposób, że wykazują dużą odporność na różne warunki atmosferyczne i nie odkształcają się pod wpływem zmian temperatury czy wilgotności. Są cięższe i masywniejsze niż okna plastikowe. Przy odpowiedniej pielęgnacji ich żywotność wynosi nawet kilkadziesiąt lat. 

Okna aluminiowe pozwalają na realizację bardziej skomplikowanych projektów i dużych przeszkleń Aluminium nie odkształca się, jest sztywne, a przy tym bardzo wytrzymałe i odporne na oddziaływanie czynników zewnętrznych czy korozję.

Wszystkie rodzaje okien do domu ma w swojej ofercie firma Oknostyl, posiadająca wieloletnie doświadczenie w branży oraz będącą gwarancją najnowszych rozwiązań i najwyższej jakości produktów. 

Parametry istotne przy wyborze okien

Parametry okien do domu można podzielić na: te ważne dla samej konstrukcji okna (odporność na obciążenie wiatrem, wodoszczelność i przepuszczalność powietrza) oraz na te istotne z punku widzenia użytkownika (akustyka, przenikanie ciepła, siły operacyjne, wytrzymałość mechaniczna, odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie, odporność na włamanie, a także odporność na przenikanie światła i energii słonecznej). 

Obciążenie wiatrem

Bardzo ważna w przypadku wyboru okien do domu jest odporność na obciążenie wiatrem, która określa, przy jakiej sile parcia wiatru wiejącego prostopadle do płaszczyzny okna nastąpi maksymalne ugięcie ramy. Wartość tą oznacza się symbolami od A-1 do C-6.  Optymalna klasa to B-3/B-4. 

Wodoszczelność okien

Kolejną ważną cechą jest wodoszczelność., która określa, przy jakiej sile wiatru w czasie opadów deszczu nastąpi przeciek wody opadowej do wnętrza. Ustalono aż 10 klas wodoszczelności dla okien nieosłoniętych (zabudowanych w ścianie budynku) – od klasy 1A, do klasy 9A, oraz klasę specjalną Exxxx, gdzie w miejsce xxxx wpisywana jest wartość ciśnienia większego niż 600 Pa.

Przepuszczalność powietrza

Trzeba również zwrócić dużą uwagę na przepuszczalność powietrza. Wskaźnik ten mierzy się na podstawie współczynnika infiltracji a, który określa, ile powietrza przeniknie w ciągu godziny przez metrową szczelinę przy różnicy ciśnień 1 daPa/m3. O szczelności okna do domu informują klasy od 1 do 4. 

Izolacyjność akustyczna

Jeśli chodzi o izolacyjność akustyczną to bardziej miarodajny jest wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej RA2, czyli Rw pomniejszony o mniej więcej 5 decybeli, który informuje w jakim stopniu okno chroni przed zewnętrznym hałasem komunikacyjnym. W przypadku przenikalności cieplnej współczynnik U powinien być nie większy niż 1,1 W/(m2·K) – w przypadku okien fasadowych i drzwi oraz 1,3 W/m²K – w przypadku okien dachowych, a w domach energooszczędnych oscylować na granicy 0,8 W/(m2·K). Parametry te obowiązują do końca 2020 roku. 

Siły operacyjne

Należy zwrócić również uwagę na siły operacyjne, które przyczyniają się do wygody otwierania i zamykania okien. W tym przypadku wyróżnia się dwie klasy. Klasa pierwsza oznacza, że do uruchomienia mechanizmów okuć okiennych potrzeba siły 100N (czyli około 10 kilogramów), a w klasie drugiej siła ta powinna wynosić 30N (czyli 3 kilogramy).

Wytrzymałość mechaniczna

Przy wyborze okien do domu ważna jest także ich wytrzymałość mechaniczna, która jest związana ze sztywnością skrzydeł poddawanych obciążeniu prostopadłemu albo w swojej płaszczyźnie. Wyróżnia się cztery klasy wytrzymałości. Klasa pierwsza wytrzymuje napór i obciążenie pionowe 20 kilogramów, a klasa czwarta napór 35 kilogramów i obciążenie pionowe 80 kilogramów.

Istotnymi wskaźnikami są również odporność okien na wielokrotne otwieranie i zamykanie oraz na włamanie. W pierwszym przypadku chodzi o liczbę cykli, czyli orientacyjny czas, w jakim okno zachowuje swoje walory dotyczące łatwej obsługi. W przypadku odporności na włamanie występuje klasyfikacja w skali od 1 do 6. Oczywiście im większa klasa, tym lepiej, jednakże ze względu na koszty, klasy od 3 do 6 są rzadko używane w budownictwie jednorodzinnym. 

A także… przepuszczalność światła

Warto zwrócić także uwagę na przepuszczalność światła, która opisuje stosunek ilości światła słonecznego, które zostaje przepuszczone przez szybę do ilości światła, które do niej dociera. Im wyższy jest wskaźnik, tym jaśniej będzie w pomieszczeniu. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku współczynnika promieniowania słonecznego – im wyższy wskaźnik, tym więcej energii słonecznej przedostanie się przez szybę, tym więcej da się jej pozyskać na rzecz oszczędności energii pochodzącej z innego źródła (np. lampki).